Protecția datelor cu caracter personal și Protecția consumatorilor

 

Utilizarea pe scară largă a tehnologiei de un număr cât mai mare de consumatori, generează o serie de date care reprezintă de fapt oportunități pentru agenții economici de a înțelege nevoilor clienților acestora, de a dezvolta noi produse și servicii mai bine adaptate acestor nevoi, de a personaliza marketingul, dar și responsabilități de a păstra datele consumatorilor în siguranță.

 

Datele consumatorilor au capacitatea de a transforma activitățile societăților, iar societățile au obligația de a respecta prevederile legale din domeniul protecției datelor cu caracter personal și protecției consumatorilor și sunt responsabile pentru gestionarea datelor pe care le colectează. Nerespectarea reglementărilor atrage numeroase riscuri incluzând sancțiuni din partea autorităților, costuri, prejudicii, inclusiv de imagine și pierderea clienților.

 

Prin utilizarea serviciilor juridice, societățile înțeleg responsabilitățile pe care le au, asigură conformitatea cu legislația incidentă în structurarea de produse și servicii, precum și în extinderea și internaționalizarea activității, pot gestiona riscurile asigurând astfel stabilitatea și predictibilitatea în activitățile pe care le desfășoară.

 

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică vizând Protecția datelor cu caracter personal și Protecția consumatorilor privind următoarele aspecte:

 

Protecția datelor cu caracter personal

 

 • Consultanță privind prelucrarea datelor cu caracter personal, analiza tipologiei datelor, temeiului prelucrării, scopul prelucrării, transferul datelor, drepturile persoanelor vizate și exercitarea acestora;

 

 

 • Consultanță în cadrul proiectelor Blockchain (protecția datelor începând cu momentul conceperii /privacy by design, analiza scopurilor si mijloacelor de prelucrare, a sistemului de guvernanță, a mecanismului de consens, pseudonimizarea și anonimizarea, criptarea datelor și aplicarea funcției criptografice de tip hash, precum și alte aspecte privind operatorii de date cu caracter personal) pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea Tehnologie și Proprietate Intelectuală;

 

 

 • Consultanță privind obligațiile operatorilor de date cu caracter personal, operatorilor asociați, persoanelor împuternicite ale operatorului și contractele încheiate între aceștia (acorduri între operatori și persoanele împuternicite; acorduri între operatorii asociați);

 

 • Consultanță privind consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (metode de obținere, validitatea în anumite circumstanțe, sarcina probei obținerii unui consimțământ valabil, clauze privind consimțământul în diverse tipuri de contracte);

 

 • Redactarea și modificarea procedurilor interne privind GDPR (politica generală de prelucrare a datelor cu caracter personal, politica privind evidența activităților de prelucrare, politica privind păstrarea datelor cu caracter personal, procedura privind gestionarea solicitărilor persoanelor vizate, politica privind datele anonime și pseudonime, politica privind securitatea datelor cu caracter personal, procedura de notificare a încălcării securității datelor);

 

 • Consultanță privind securitatea datelor cu caracter personal, confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continuă a sistemelor;

 

 • Redactarea de modele de formulare de consimțământ, răspunsuri la solicitările persoanelor vizate și modificarea contractelor operatorilor cu partenerii lor comerciali;

 

 • Redactarea și negocierea acordurilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Data Processing Agreement-DPA) între operatori și persoanele împuternicite;

 

 • Consultanță privind interesul legitim al operatorilor și stabilirea fluxurilor pentru protecția datelor;

 

 • Susținerea unor traininguri adresate angajaților companiilor legate de protecția datelor cu caracter personal și redactarea documentelor informative pentru angajați;

 

 • Redactarea de note de informare adresate unor categorii de persoane vizate (e.g. angajați, candidați, clienți, vizitatori etc.);

 

 • Redactarea acordurilor de confidentialitate (Non-Disclosure Agreement-NDA) cu partenerii contractuali care au acces la date personale;

 

 • Consultanță privind registrele activitatilor de prelucrare a datelor;

 

 • Consultanță privnd aspecte de conformitate cu prevederile GDPR în legătură cu diverse activități de marketing (comunicări, consimțământ, incidentele de securitate cu privire la comunicările comerciale online) și platforme digitale;

 

 • Consultanță privind datele de trafic si localizare, profilarea online (utilizarea cookie-urilor pentru determinarea comportamentului de navigare și a oferi publicitate bazată pe profilul de utilizator; transmiterea mesajelor publicitare pe telefoanele clienților aflați în proximitatea centrelor comerciale, oferirea de produse financiare personalizate), pentru mai multe detalii a se vedea secțiunea Publicitate și Media.

 

 

 

 

Protecția consumatorilor

 

 • Redactarea răspunsurilor pentru plângerile depuse de consumatori în fața Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și reprezentarea societăților în fața ANPC (în special în cazurile privind servicii de telecomunicații și servicii bancare cu privire la clauzele abuzive);

 

 • Consultanță juridică privind diverse aspecte din domeniul protecției consumatorilor prin: inserarea unor clauze specifice în contractele de vânzare-cumpărare și de prestări servicii, prin elaborarea procedurilor de soluționare internă a reclamațiilor consumatorilor, prin stabilirea unei proceduri de cooperare între părțile contractante în cazul reclamațiilor;

 

 

 • Consultanță juridică acordată instituțiilor de credit și societăților de asigurare privind aspecte referitoare la protecția consumatorilor atât cu privie la produsele de creditare, cât și cu privire la produsele de asigurare.ori

Related Articles