Piețe de Capital

Accesul online facil la piețele de capital, noile tehnologii care au redus semnificativ costurile tranzacționării, trendul utilizării SPAC-urilor (Special Purpose Acquisitions Company/societăți înființate pentru scopul special al achizițiilor, create sau sponsorizate de investitori instituţionali, fonduri de hedging, private equity, reprezentând o metodă prin care societățile se pot lista şi pot avea acces la capital mult mai rapid decât printr-o listare convenţională), redefinirea rolurilor participanților la piețe prin asumarea unor noi responsabilități și prin colaborarea cu noi furnizori de tehnologie, precum și introducerea unor noi moduri de operare pentru a ține pasul cu nevoile clienților lor, creșterea numărului companiilor româneşti de pe segmentul AeRO, adoptarea de standarde de raportare consecvente în jurul valorilor ESG, dar și protecția investitorilor reprezintă doar cîteva dintre provocările aferente piețelor de capital.

Interesul sporit al investitorilor privind piețele și utilizarea noilor tehnologii reprezintă trenduri pozitive, însă nu sunt lipsite de riscuri, ridicând întrebări cu privire la reziliența pieței, protecția investitorilor, securitatea cibernetică și protecția datelor. Spre exemplu, tehnologiile blockchain și DLT (distributed ledger tehnology/ tehnologia registrelor distribuite) au potențialul de a perturba funcțiile de bază din cadrul piețelor de capital, inclusiv înregistrarea, emiterea și transferul acțiunilor și altor valori mobiliare, procesele de tranzacționare, sistemele de compensare și decontare. În același timp, autoritățile de reglementare acordă o atenție deosebită și propun proiecte de noi reglementări aplicabile piețelor de capital.

Prin utilizarea serviciilor juridice atât pentru aspectele vizând reglementările, cât și pentru  redactarea și negocierea contractelor, emitenții, societățile de servicii de investiții financiare (SSIF), fondurile de investiții, societățile de administrare a investițiilor (SAI) și alți participanți din cadrul piețelor de capital, asigură succesul proiectelor derulate, prin eliminarea sau reducerea riscurilor juridice.

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică în domeniul Piețelor de capital cu privire la următoarele aspecte:

 

Listarea societăților și activitatea emitenților

 

 • Consultanță privind listarea pe Bursa de Valori București (BVB) a unei societăți (emitent) prin ofertă publică inițială (Initial Pubic Offering- IPO);

 

 • Modificarea contractelor cu Depozitarul Central, relația cu acționarii și drepturile acționarilor;

 

 • Consultanță privind obligațiile de informare și raportare ale emitenților (societăți listate pe BVB);

 

 • Redactare/modificare rapoarte curente transmise autorității de reglementare și supraveghere (ASF) și BVB;

 

 • Redactare/modificare documentație pentru adunările generale ale acționarilor-AGA (convocator, documente informative, rapoarte, procuri, buletine de vot), modificări ale actului constitutiv, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, drepturile acționarilor minoritari;

 

 • Redactare/modificare acorduri de confidențialitate (NDA);

 

 • Consultanță privind informațiile privilegiate, dezvăluirea neautorizată a informațiilor privilegiate, abuzul de piață și manipularea pieței;

 

 • Pregătirea camerei de date virtuale (Virtual Data Room-VDR) pentru un proces de due diligence (analiză diligentă) asupra emitentului;

 

 • Asistență juridică privind operațiunile de finanțare ale unui emitent;

 

 • Consultanță privind achiziționarea unei participații minoritare sau majoritare într-o societate listată pe o piață reglementată (emitent);

 

 

 • Consultanță privind participarea emitentului la înființarea de societăți, încheierea de contracte de asociere în participațiune și de parteneriate;

 

 • Redactare documentație si consultanță privind Stock Option Plan (SOP) pentru angajați, directori și administratori și program de răscumpărare a acțiunilor.

 

 

Oferte publice

 

 • Redactare/modificare prospecte și documente aferente ofertelor publice de vânzare și ofertelor publice de cumpărare;

 

 • Redactare/modificare prospecte și documente aferente ofertelor de preluare voluntară și ofertelor de preluare obligatorie.

 

Instrumente financiare și servicii financiare

 

 • Consultanță privind procedura de pașaportare (passporting) cu privire la instrumente financiare, la prestarea de servicii de investiții financiare și servicii de administrare a investițiilor, libera circulație a serviciilor;

 

 • Consultanță privind CFD, inclusiv CFD pe criptoactive.

 

 

 • Modificare prospect SOP vizând acțiunile tranzacționate pe o piață reglementată din străinătate;

 

 • Consultanță privind managementul unui SSIF și activitatea de brokeraj (vânzare în lipsă, depozite, tranzacții pe BVB);

 

 • Asistență privind înființarea unei societăți de administrare a investițiilor (SAI) și consultanță privind activitatea acesteia;

 

 • Consultanță privind activitatea fondurilor de investiții, societăților de investiții, organismelor de plasament colectiv, altele decât OPCVM (AOPC-uri).

 

 

Delistare

 

 • Consultanță privind suspendarea de la tranzacționare, delistarea, procedura squeeze out (de retragere a acționarilor);

 

 • Asistență juridică privind închiderea unui departament de brokeraj și custodie din cadrul unei instituții de credit.

Related Articles

Podcast SOFTWARE DEVELOPMENT

Podcast SOFTWARE DEVELOPMENT

20 februarie

Podcast InsightsRomania -Episod nr. 4- SOFTWARE DEVELOPMENT   Invitat si speaker: Oana Dragomir Data: 25 Februarie 2022 Tematica evenimentului: Software Development Subiectul de natura juridica pe care l-am abordat in cadrul acestui episod a vizat tipologia software-ului si documentatia contractuala aferenta, dupa cum urmeaza: a)    Solutii de tip SaaS – Software as a Service (Software-ul ca […]

Mai mult

error: Conținutul este protejat!!