Legislația evoluează rapid în multe sectoare de activitate din întreaga lume. Serviciile și produsele oferite consumatorilor din mai multe state atrag incidența reglementărilor din respectivele state.

 

Nerespectarea reglementărilor atrage numeroase riscuri incluzând sancțiuni din partea autorităților, costuri, prejudicii, inclusiv de imagine și pierderea clienților sau chiar efecte devastatoare pentru societăți și membrii conducerii acestora.

 

Prin utilizarea serviciilor juridice, societățile înțeleg responsabilitățile pe care le au, pot gestiona riscurile, se pot pregăti și diminua impactul negativ în activitate al reglementărilor complexe asupra tranzacțiilor acestora sau a operațiunilor zilnice, asigurând astfel succesul tranzacțiilor, precum și stabilitatea și predictibilitatea în activitate.

 

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică vizând Conformitatea și Concurența privind umătoarele aspecte:

 

Conformitate

 

 

 • Asigurarea conformității cu legislația națională și la nivelul Uniunii Europene;

 

 • Monitorizarea prevederilor legale locale și la nivelul UE din stadiul dezbaterii publice/proiectului de lege și pregătirea documentelor/prezentărilor pentru conducerea executivă incluzând impactul acestora asupra activității și propunerea de măsuri/soluții ce urmează a fi implementate;

 

 • Redactarea de materiale de training /instruire și teste pentru angajații din departamentele de Conformitate ale băncilor, instituțiilor financiare nebancare, societăților de asigurări;

 

 • Pregătirea și susținerea trainingurilor/ seminariilor pentru management și alte departamente ;

 

 • Redactarea și modificarea procedurilor/ politicilor interne pentru a asigura respectarea legislației în vigoare;

 

 • Modificarea și adaptarea unor Coduri de conduită și Ghiduri la nivelul companiilor multinaționale;

 

 • Reprezentarea și asistența juridică în fața autorităților competente în cadrul unor controale sau în spețe vizând reclamații/ plângeri.

 

 

Concurență

 

 • Consultanță privind carteluri și practici anticoncurențiale, calificarea anumitor practici, convenții / acorduri și schimburi de informații între concurenți ca practici anticoncurențiale;

 

 • Consultanță acordată societăților cu poziții dominante pe piețe relevante specifice: analizarea impactului asupra pieței relevante a anumitor clauze contractuale, modificarea clauzelor contractuale;

 

 • Consultanță privind concentrările economice: analiza operațiunilor de M&A (achiziții, fuziuni, schimbări de control), redactarea notificărilor către Consiliul Concurenței pentru autorizarea concentrărilor economice;
 • Analiză diligentă (due diligence) în contextul operațiunilor de fuziuni și achiziții (analiza permiselor, licențelor, aprobărilor, documentelor/dosarelor de aprobare, autorizațiilor, cererilor, înregistrărilor și declarațiilor care trebuie emise sau date în legătură cu funcționarea societăților și cu activitatea acestora, contractele conținând clauze de neconcurență, de confidențialitate inclusiv orice contracte cu concurenții care restricționează sau ar putea restricționa activitățile viitoare, exclusivități teritoriale sau de produs, condiții preferențiale, inclusiv clauza clientului cel mai favorizat).

Related Articles