Digitalizarea, pandemia și noile modalități de lucru au adus modificări importante în piața imobiliară determinând transformarea societăților din domeniul real estate din furnizori de spaţii în furnizori de servicii și apariția unui nou concept de Real Estate-as-a-Service /REaaS- (o inovaţie apărută ca urmare a transformării digitale şi dezvoltării clădirilor inteligente), dar și transformarea unor spații în zone de co-working, de socializare.

Adoptarea tehnologiei 5G, inclusiv capacitatea de a conecta dispozitive, clădiri şi chiar oraşe, astfel încât să permită modalităţi noi şi mai inteligente de lucru, serviciile integrate şi biroul virtual completează peisajul pieței imobiliare actuale și din viitor.

Prin utilizarea serviciilor juridice (pentru aspectele vizând reglementările, analiza diligentă în cadrul operațiunilor de M&A, negocierea contractelor), atât dezvoltatorii imobiliari, cât administratorii de clădiri, investitorii/ finanțatorii/ managerii de fonduri din domeniul imobiliar asigură succesul proiectelor derulate, parteneriatelor și investițiilor, prin eliminarea sau reducea riscurilor juridice.

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică în domeniul Imobiliare & Construcții cu privire la următoarele aspecte:

 

Imobiliare

 

 • Redactare și negociere contracte privind spaţii de lucru și zone de co-working, de socializare;

 

 

 • Redactare și negociere contracte privind birouri virtuale;

 

 • Redactare și negociere contracte privind serviciile integrate în clădiri inteligente (conectarea instalațiilor, IoT, conectarea la un server, conectarea la o rețea electrică inteligentă, asigurarea sustenabilității prin raportarea la mediul înconjurător);

 

 • Analiză diligentă/due diligence în cadrul operațiunilor de M&A (fuziuni și achiziții), finanțări (project finance) asupra terenurilor și/sau construcțiilor (contracte de antrepriză, procesele verbale de recepție, autorizații de funcționare sau similare, garanțiile neexpirate, contracte de închiriere, contracte de concesiune, contracte de uzufruct, contracte de comodat, titluri de proprietate asupra bunurilor imobile, istoric, documentație cadastrală, contracte de ipotecă, drepturi de servitute, superficie) și redactarea de rapoarte de analiză diligentă /due diligence;

 

 • Negocierea contractelor de închiriere încheiate cu clădiri de birouri;

 

 

 • Opinii legale privind bunurile imobile și bunurile mobile urmând a fi ipotecate în favoarea băncilor;

 

 • Redactare/ modificare contractelor de ipotecă asupra bunurilor imobile;

 

 • Redactarea și negocierea contractelor de închiriere încheiate cu centrele comerciale/mall-uri, negocierea de acte adiționale;

 

 • Analiza documentației privind creditele neperformante garantate (NPLs),

 

 • Redactarea și negocierea unor contracte de cesiune de portofolii de creanțe provenind din NPLs;

 

 • Pregătirea prospectului vizând derularea de ofertă publică inițială (IPO) în vederea listării pe BVB;

 

 • Redactarea și negocierea contractelor de administrare a clădirilor (property management agreements);

 

 • Analiza polițelor de asigurare și a riscurilor acoperite, documente relevante (bilanț, avize sau autorizații de mediu) întocmite de societăți cu privire la obligațiile și/sau răspunderile de mediu referitoare la bunurile imobile;

 

 • Analiză și consultanță privind sarcinile și drepturile restrictive (gajuri, grevări, sarcini) ale terților asupra bunurilor imobile;

 

 • Consultanță juridică privind necesitatea unei polițe de asigurare cu privire la titlul de proprietate în situația unor credite de valoare mare și a unor riscuri.

 

 

Construcții

 

 • Redactare/revizuire drafturi de promisiune bilaterală de vânzare-cumpărare (ante-contracte) vizând apartamente aflate în cadrul proiectelor rezidențiale finanțate de bănci;

 

 • Redactare/ revizuire drafturi de contracte de vânzare-cumpărare bunuri imobile (clădiri de birouri, platforme industriale, case, apartamente);

 

 • Structurarea garanțiilor (stabilirea tipurilor de garanții, redactarea și modificarea contractelor de ipotecă asupra bunurilor imobile, contractelor de ipotecă pe creanțele provenind din chirii, contractelor de ipotecă pe conturi, pe acțiuni/părți sociale, fideiusiuni, garanții corporative) în cadrul finanțărilor proiectelor imobiliare .

 

 • Aspectele juridice incidente în construirea unor fabrici de materiale de construcții.