Aparitia articolului MODALITĂȚI DE UTILIZARE A CRIPTOACTIVELOR în Revista Română de Drept al Afacerilor Nr. 5/2021

Revista este indexată în bazele de date internaționale EBSCO, ProQuest, HeinOnline . De asemenea, revista se poate accesa online și din programul legislativ Sintact.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa urmatorul link :

 

https://www.proquest.com/openview/d6eff127a33809e5135d07368a773af8/1.pdf?pq-origsite=gscholar&cbl=2026877