Schimbările climatice și degradarea mediului reprezintă o amenințare pentru întreaga umanitate și determină autoritățile sa ia măsuri în domeniul energiei. Având în vedere Pactul Verde European care își propune să transforme Uniunea Europeană într-o economie modernă, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor, în vederea diminuării considerabile a emisiilor nete de gaze cu efect de seră, precum și obiectivele statelor membre ale UE de a accelera investițiile și reformele pentru decarbonizarea sectoarelor energiei, transporturilor, industriei și construcțiilor, societățile din domeniul energiei implicate în asigurarea tranziției verzi se confruntă cu provocările aduse de prevederile legislative într-o continuă dezvoltare și adaptabilitate, precum și de anumite aspecte contractuale complexe din contractele cu partenerii de afaceri.

 

Prin utilizarea serviciilor juridice (pentru aspectele vizând reglementările, analiza diligentă în cadrul operațiunilor de M&A, negocierea contractelor), atât societățile din domeniul energiei, cât și investitorii, instituțiile financiare care acordă finanțări, actorii din domeniul tehnologiei, industriei și transporturilor care utilizează energia, partenerii contractuali ai acestora, asigură succesul proiectelor derulate, parteneriatelor și investițiilor în tehnologii viitoare, prin eliminarea sau reducerea riscurilor juridice.

 

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică vizând Mediul și Energia cu privire la următoarele aspecte:

 

Mediu

 

 • Investiții și finanțări care realizează evaluarea performanței unei companii pe baza factorilor de mediu, sociali și de guvernanță (ESG);

 

 • Aspecte contractuale privind smart mobility (mobilitate urbană);

 

 • Aspecte de reglementare și aspecte contractuale în tranziția verde și digitalizare în societăți din domeniul industrial;

 

 

 • Analiză diligentă (due diligence) în cadrul proiectelor de M&A(fuziuni și achiziții) cu privire la aspecte privind Mediul (permise, licențe si autorizații în legătură cu protecția mediului, rapoarte și procese-verbale privind răspunderea de mediu, obligații de mediu, investigații, proceduri și încălcări);

 

 

Energie

 

 • Aspecte de reglementare privind eficiența energetică a tehnologiilor blockchain (diverse protocoale de consens, securitatea și consumul aferent de energie);

 

 • Restructurarea activităților existente ale societăților din domeniul energiei;

 

 • Reorganizări (analiză diligentă a contractelor existente între societățile din grup și modificarea acestora, contracte de reorganizare, modificarea structurii la nivel de grup, aspecte de guvernanță corporativă (Corporate Governance), politici de dividende, politici de remunerare, acorduri între acționari (Shareholders Agreement), modificări acte constitutive, hotărâri statutare, stabilire mecanisme de raportare, informare și fuziuni subsecvente);

 

 • Analiză diligentă (due diligence) în cadrul proiectelor de Mergers&Acquisitions/ M&A în energie și achiziția unor proiecte regenerabile;

 

 • Dezvoltarea unor proiecte regenerabile/verzi (proiecte eoliene) și dezvoltarea unor noi capacități de producere ;

 

 • Vânzarea proiectelor operaționale din domeniul energiei;

 

 • Achiziții de parcuri eoliene, aspecte de reglementare și aspecte privind coexistența unor proiecte regenerabile cu terenurile agricole;

 

 • Aspecte incidente în construirea și operarea proiectelor regenerabile: echipamente, angajați, transport;

 

 • Oferte publice derulate de acționari majoritari ai companiilor din domeniul energiei listate pe bursele de valori;

 

 • Redactare și revizuire contracte de furnizare energie electrică încheiate cu consumatorii casnici și consumatorii industriali;

 

 • Contracte de asociere în participațiune;

 

 

 • Opinii cu privire la contracte, politici de afaceri, strategii și redactare documentație contractuală.

Related Articles