Apariția articolului CRIPTOMONEDELE ȘI TEHNOLOGIILE AFERENTE ACESTORA în Revista Română de Drept al Afacerilor Nr. 3/2021

Revista este indexată în bazele de date internaționale EBSCO, ProQuest, HeinOnline. De asemenea, revista se poate accesa online și din programul legislativ Sintact.

Pentru mai multe detalii, puteți accesa următoarele link-uri :

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ririinesana2021&div=37&id=&page=

 

https://www.proquest.com/openview/b34dca2666fd641636cd9eff44e8a1fb/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026877