Apariția articolului CRIPTOACTIVELE . PERSPECTIVĂ TEORETICĂ, TEHNICĂ ȘI NORMATIVĂ în Revista Română de Drept al Afacerilor Nr. 4/2021

Revista este indexată în bazele de date internaționale EBSCO, ProQuest, HeinOnline . De asemenea, revista se poate accesa online și din programul legislativ Sintact.

Pentru mai multe detalii, puteti accesa urmatoarele link-uri :

https://www.proquest.com/openview/107e6f84b8a92492cc0791557cd99ae5/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026877

https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ririinesana2021&div=50&id=&page=