Achiziții publice și programe de finanțare

 

Având în vedere atenția acordată de Comisia Europeană achizițiilor publice în domeniul inovării, noua agendă europeană pentru cercetare și inovare, ghidurile și orientările emise pentru statele membre, înființarea Consiliul European pentru Inovare (CEI), investiţiile directe de capital, efectuate prin intermediul Fondului CEI în startup-uri şi întreprinderi mici şi mijlocii (IMM-uri) “foarte inovatoare”, achizițiile publice în domeniul inovării oferă oportunități startup-urilor și IMM-urilor inovatoare care sunt suficient de agile și de flexibile pentru a satisface nevoile specifice ale achizitorilor publici.

 

Start-up-urile și întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) sunt lideri în inovare pe multe piețe. Accesarea piețelor de achiziții publice le creează oportunități de creștere deoarece achizitorii publici pot oferi societăților inovatoare posibilitatea de a-și testa noile soluții în condiții reale și contribuie la creșterea cifrei lor de afaceri, încurajând alți investitori să investească în activitățile lor.

În ultimii ani, majoritatea statelor membre ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OECD) au elaborat o serie de politici, instrumente și măsuri de sprijin pentru a introduce mai multe programe de achiziții publice în domeniul inovării, promovând rolul administrațiilor publice în calitate de solicitanți ai inovării.

Având în vedere caietul de sarcini privind transformarea digitală a administrației publice din România (vizând analiză de business, analiză tehnică, dezvoltare software, testare funcționalități, testare securitate, servicii mentenanță infrastructură server, servicii mentenanță software, blockchain, AI, VR/AR-Virtual Reality/Augmented Reality, Big Data) și instrumentul Accelerator al CEI, în prezent pe deplin funcţional, startup-urile și IMM-urile vor avea nevoie de consultanță juridică pentru implicarea în aceste proiecte.

 

În ceea ce privește finanțarea din partea Uniunii Europene, există mai multe tipuri de finanțare: granturi, instrumente financiare (împrumuturi, garanții și participare la capital), subvenții, fonduri fiduciare, premii și achiziții (contracte de achiziții publice). Toate aceste tipuri de finanțare ar trebui accesate de către societăți după o discuție cu un consultant legal.

 

Prin utilizarea serviciilor juridice atât pentru aspectele vizând reglementările din domeniul achizițiilor publice, aspectele procedurale, cât și pentru încheierea contractelor și clarificarea privind obligațiile în implementare, societățile asigură succesul proiectelor derulate, prin eliminarea sau reducea riscurilor.

 

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică în domeniul Achizițiilor publice și Programelor de finanțare, cu privire la umătoarele aspecte:

 

Achiziții publice

 

  • Consultanță privind procedurile de achiziții publice vizând sofware (documentație de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, criterii de eligibilitate, proiectele/drafturile de contracte, declarații, documentația tehnică);

 

  • Consultanță privind procedurile de achiziții publice vizând hardware (documentație de atribuire, inclusiv caietul de sarcini, criterii de eligibilitate, proiectele/drafturile de contracte, declarații, documentația aferentă);

 

  • Analiza caietelor de sarcini în alte domenii, drafturile de contracte propuse, redactarea declarațiilor, comentariilor si modificărilor la drafturile de contracte propuse.

 

Programe de finanțare

 

  • Consultanță privind Fondurile Europene Structurale și de Investiții (Fondurile ESI);

 

  • Consultanță privind programul Orizont Europa;

 

  • Consultanță privind Mecanismul pentru interconectarea Europei (MIE),

 

  • Consultanță privind programul de accelerare (Accelerator CEI) și fondul de investiții special-Fondul Consiliului European pentru Inovare, inclusiv investiţiile directe de capital și finanţarea prin granturi ;

 

  • Programele de achiziții publice, cofinanțate din Fonduri Europene Structurale şi de Investiţii;

 

  • Consultanță privind AGRO IMM INVEST;

 

  • Consultanță privind obligațiile beneficiarior programelor de finanțare.